top of page

Autentisk rörelse

Autentisk Rörelse är en kontemplativ rörelsedisciplin som har utvecklats inom dans- och rörelseterapi och influerats av Jungiansk psykoanalys och meditation.  Som i Mindfulness meditation är strävan att uppmärksamma den direkta upplevelsen i stunden och bevittna de sensationer, känslor, tankar, inre bilder och rörelseimpulser som stiger upp till medvetandet.

Autentisk rörelse innefattar relationen mellan en som rör sig och en som bevittnar. I en individuell session är jag vittnet som genom medveten närvaro och empatisk uppmärksamhet skapar ett tryggt utrymme för dig. Du sluter ögonen för att ge uppmärksamheten till din inre värld och inbjuds till att överlämna dig åt det flöde av impulser som kommer upp från det undermedvetna och att uttrycka dem i rörelse. På detta sätt kan omedvetet material bli förkroppsligat, känt och sett av mig som vittne. Ytterligare integrering sker genom att vi sedan delar upplevelsen verbalt, eller genom att du till exempel får skriva eller måla.

Medvetenheten och den förkroppsligade närvaron förstärks hos oss båda. Som vittne fokuserar jag på den direkta upplevelsen och uppmärksammar kroppssensationer, känslor, associationer, minnen och bilder som väcks i mig då jag bevittnar dig när du rör dig.

I en grupp med Autentisk rörelse alternerar deltagarna mellan att röra sig och bevittna. Som vittne får man öva sig i att känna igen och äga sina projektioner, tolkningar och bedömningar och förstå hur de hindrar klart seende av den andre. Genom att bli sedd med icke-värderande acceptans, klarhet och empati, utvecklas ett klart och empatiskt inre vittne hos den som rör sig. På detta sätt utvecklas och förstärks den inre medvetenheten hos båda inom ett relationellt kontext.

Att öva sig i denna receptivitet och medvetna närvaro kan på ett genomgripande sätt bidra med fördjupning i utövandet av alla former av terapi som grundar sig på den helande kraften i relationer.

Jag jobbar med Autentisk rörelse både i individuella sessioner och i mindre grupper.

bild 2.jpg
bottom of page