top of page

Bodysense

Bodysense är en psykomotorisk beröringsterapi som jag skulle vilja beskriva som ett förhållningssätt snarare än en metod. Det är en fantastisk syntes mellan psykoterapi och kroppsbehandling. Med respekt, närvaro och lyhördhet ger mina händer det hållande och den trygga kontakt som möjliggör för kroppen att släppa blockeringar, spänningar, stress och smärta. Kroppen har en självläkande förmåga om den får möjlighet och i Bodysense ges utrymme för kropp/själ-systemet att hitta sin egen väg till helande, balans, energi, avslappning och rörelsefrihet.

bild12.jpg
bottom of page