top of page

Transpersonell psykoterapi

Den transpersonella psykoterapin fokuserar på det Sanna Självet. Ordet ”transpersonell” kommer från latinets ”trans” som betyder igenom och bortom, och ”persona” som betyder mask eller personlighet. Denna form av terapi är holistisk och innefattar alla nivåer av mänsklig erfarenhet, inklusive den andliga och strävar efter en djupare kontakt med det autentiska jaget bortom personligheten. Den transpersonella psykologin inbegriper metoder från olika andliga traditioner i världen, såsom österländsk filosofi, buddhism, den Yogiska traditionen i Indien, schamanism och Västerländska kontemplativa traditioner och integrerar dem med modern psykologi.

 

Den transpersonella psykologin bygger på människans vilja till personlig mognad och syftar till att skapa en harmonisk och välintegrerad personlighet. En strävan är att klienten skall bli fri och ta fullt ansvar för sig själv, sina val och beslut. Man försöker uppnå en så balanserad integration som möjligt av människans fysiska, mentala, emotionella och andliga aspekter.

bild9_edited.jpg
bottom of page