top of page

AEDP –

Accelerated Experiential Dynamic Psychoterapy

Utgångsläget i AEDP är att vi har medfödda självläkande krafter inom oss som aktiveras i det mänskliga, äkta och öppna mötet med en lyhörd terapeut. Det handlar mer om ett terapeutiskt förhållningssätt än en teknik. AEDP inspirerar terapeuter från många olika psykoterapiskolor.

Våra känslor är medfödda och behövs för att vi ska kunna kommunicera på ett bra sätt med andra och för att vi ska veta vad vi behöver, tycker om eller inte tycker om, var vi har våra gränser osv. Vi behöver vara i kontakt med våra känslor för att kunna göra val och navigera i livet.

Ångest och psykisk ohälsa har ofta sin grund i tidigare trauman eller känslor och behov som vi inte kunnat möta, smälta och reflektera omkring. Terapin är upplevelsebaserad och syftar till att i kontakten med en empatisk och lyhörd terapeut medvetandegöra och fördjupa kontakten med det inre livet och kunna processa känslomässigt material till fullo. Därigenom frigörs energi så att det blir möjligt att utveckla och allt mer kunna leva utifrån det autentiska jaget.

 

AEDP har utvecklats av Diana Fosha (2002) utifrån modern psykodynamisk terapi, anknytningsteori, neurobiologi och affektteori. www.aedpsverige.com

näckros.jpg
bottom of page