top of page

Kroppsfokus

Kroppen är en lojal bundsförvant som bär på de minnen och erfarenheter som vi inte kunnat härbärgera och smälta på ett medvetet plan. Många gånger har vi under livet i brist på en kärleksfull och förstående annan behövt hantera svåra känslomässiga upplevelser och trauman genom att hålla tillbaka och stänga till om våra känslor. Det kan ge upphov till såväl känslomässiga som kroppsliga symtom senare i livet.

Då du kommer till mig för psykoterapi bjuds kroppen alltid in att vara med. Istället för att bara prata om dina känslor, minnen och upplevelser stödjer jag dig att mer och mer komma i kontakt med och utforska de förnimmelser, känslor och impulser som uppstår i kroppen då du berättar om dem för mig.

Jag har under de 20 år som jag arbetat som praktiserande Fysioterapeut inom fältet mental hälsa och psykosomatik vidareutbildat mig, praktiserat och integrerat många olika former av både kroppsbehandlingar och rörelseterapeutiska metoder som alla finns i min verktygslåda.

bild8.jpg
bottom of page