top of page

Åsa Karlsson

Jag är Leg. Psykoterapeut och Leg. Fysioterapeut med specialistkompetens inom Mental hälsa och har jag varit verksam i privat mottagning med sambandet kropp/själ sedan 1999. Sedan 2015 arbetar jag även som traumabehandlare på Wonsa, som är en organisation mot sexuella övergrepp (www.wonsa.se) . Jag bedriver även psykoterapi på nätet, via Skype eller Zoom.

Jag har vidareutbildning inom AEDP som är en relationell och affektfokuserad metod där stor tonvikt läggs vid klientens styrkor och resurser och vid relationen mellan terapeut och klient. Dessutom är jag utbildad i Lifespan Integration, Bodysense och andra kroppsterapeutiska metoder, Frigörande Dans och dansterapeutisk metodik. Jag har flera års erfarenhet av att leda grupper i Frigörande Dans, Autentisk rörelse, Yoga och meditation.

Min psykoterapeutiska grundutbildning var transpersonell, vilket innebär ett andligt perspektiv som inkluderar de delar av den mänskliga medvetenheten som når igenom, över och bortom personligheten. Den legitimationsgrundande utbildningen hade en psykodynamisk inriktning. Den psykodynamiska teorin utgår ifrån att tidigare erfarenheter har betydelse för hur vi reagerar och förstår vår livsvärld i nuet och att en del av vårt själsliv är omedvetet och alltså inte fullt tillgängligt för reflektion. Teorin utvecklas kontinuerligt och utgår idag från modern forskning inom områden som anknytningsteori, emotionsforskning och neuropsykologi.

Grundutbildning:

Legitimationsgrundande Psykoterapeututbildning, Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet

Grundläggande Transpersonell Psykoterapiutbildning (TPU)

Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet.

 

Vidareutbildning:

AEDP

Assessment and treatment of Complex Dissociative Disorders, Suzette Boon

Bodysense

Lifespan Integration

Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg

bild 3.jpg
bottom of page