top of page

Lifespan Integration - LI

Lifespan Integration (LI) är en metod som inom ramarna för en trygg terapeutisk relation möjliggör snabb läkning för människor som upplevt någon form av traumatiserande händelse, eller genomlevt smärtsamma perioder i livet. LI utgår ifrån människans inneboende förmåga att läka sig själv. Det är en både mild och kraftfull metod som verkar på en djup neurologisk nivå.

LI terapi hjälper till att binda samman obehagliga känslor och dysfunktionella mönster med de minnen ur det förflutna från vilka dessa känslor och strategier härrör. Metoden fungerar även för dem som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan den klient som från början har minnesluckor, få ihop bitarna av sitt liv till en sammanhängande helhet.

Efter Lifespan Integration upptäcker människor att de spontant reagerar mer åldersadekvat i stressande situationer. Efter en serie LI-sessioner har klienter rapporterat att de är bättre på att härbärgera sina känslor, känner ökad självkärlek och har större förmåga att uppskatta nära relationer.

LI bygger på modern forskning om neural plasticitet och hjärnans förmåga att integrera och läka och fungerar bra för att bearbeta trauman som våld, övergrepp eller bristande omsorg under uppväxttiden, men även för mindre svåra upplevelser. www.lifespanintegration.com

smultron.jpg
bottom of page